CỬA SỔ LƯỚI XẾP

CỬA SỔ LƯỚI XẾP

Cửa lưới xếp hệ có ray

Khung nhôm định hình Việt Nhật

Độ dày nhôm 1mm-1.2mm

Lưới sợi thủy tinh bọc pvc

Liên hệ: 0965 956 799, 0905 911 669